Inschrijfformulier klassieke massage voor beginners (gemengd m/v en vrouwen)

Het versturen van dit formulier betekent alleen dat u serieuze interesse heeft in het volgen van een cursus. Alleen nadat alle afspraken zijn gemaakt (data en tijden, bijvoorbeeld), wordt deelname als definitief beschouwd.


Zoals u op de andere pagina's hebt gelezen, geven wij tegenwoordig kleinschalige cursussen op maat. Hier gaat het om man/vrouw groepen of cursussen voor vrouwen. Klik hier om de pagina's betreffende mannengroepen te bezoeken.

naam *
voornaam (roepnaam) *
adres *
PC *
woonplaats *
telefoon *
e-mail
lengte *
man vrouw *

Eventueel tweede deelnemer:
naam
voornaam (roepnaam)
adres
PC
woonplaats
telefoon
e-mail
lengte
man vrouw

meldt/melden zich aan voor de cursus:


In een groep:

(Voor een groep mannen zie graaag de andere pagina's: u kunt hier klikken.)

Hierin (gemengde/vrouwen) ben ik:


In beide gevallen (Amsterdam en Deventer) neemt de betreffende docent contact met u op.

Ik wil vooraf bestellen:

(U mag de betaling doen samen met de betaling van het cursusgeld na ontvangst van de bevestigingsbrief.)

Algemene voorwaarden - cursussen van Touch

Aanmelding
 1. U kunt zich aanmelden via dit on-line formulier of via het formulier in de folder van Touch Amsterdam. Aanmeldingen per brief, e-mail of telefoon worden niet gehonoreerd.
 2. De cursussen van Touch Amsterdam zijn pittig. Als u twijfels hebt betreffende uw gezondheid of uw vermogen om veel nieuwe informatie op te nemen, dan is het raadzaam om advies te vragen (bijvoorbeeld van uw huisarts) voordat u zich aanmeldt.
 3. Als u weet dat u een (medische) conditie hebt die mogelijk van invloed kan zijn op het veilige en effectieve geven of ontvangen van massage, dient u dit van tevoren te melden. Samen wordt dan de raadzaamheid van deelname aan de cursus bekeken. Algemene contra-indicaties voor het ontvangen van massage kunnen zijn: hartproblemen; verschillende vormen van kanker; uitputting; infectieziektes en koorts; zwangerschap (eerste 3 maanden: er bestaat wel een speciale zwangerschapsmassage); suikerziekte. (HIV/AIDS is geen contra-indicatie op zich.) Plaatselijke contra-indicaties kunnen zijn: spataders, huidaandoeningen. Deelname aan een cursus hangt af van de ernst van deze aandoeningen. Deze opsomming is geenszins volledig. Raadpleeg uw huisarts!
 4. U bent met een vriend of kennis welkom, maar ook alleen. U hoeft niet voor een partner te zorgen (zie 'Werkwijze' hieronder).
Bevestiging en betaling
 1. U krijgt per post een bevestiging van uw aanmelding. In de bevestigingsbrief staat o.a. details van de cursuslocatie, een routebeschrijving, de precieze cursustijden, wat u mee moet brengen, een kledingvoorschrift en de wijze van betaling.
 2. In principe geschiedt betaling bij ontvangst van de bevestigingsbrief. In het geval van een zeer vroege aanmelding, kan Touch beslissen betaling later te laten gebeuren. In dit geval staat dit duidelijk vermeld in de bevestigingsbrief. Een herinnering tot betaling wordt niet verstuurd.
 3. Betaling in termijnen is mogelijk mits van tevoren met Touch Amsterdam afgesproken. Wel moet het gehele bedrag vr het begin van de cursus op de rekening van Touch staan. Zonder volledige betaling wordt uw plaats niet opengehouden en wordt deelname uitgesloten.
Annulering en schorsing
 1. Moet u uw deelname annuleren, dan gelden de volgende regels:
  • tot twee weken vr het begin van de cursus wordt het cursusgeld min EUR 10,- geretourneerd;
  • tussen twee weken vr het begin van de cursus en het begin van de cursus wordt het cursusgeld min EUR 50,- geretourneerd;
  • op de eerste dag van de cursus (inclusief de dag waarop een avondcursus begint) houdt Touch het recht om geen restitutie te verlenen. Dit hangt echter sterk van de omstandigheden af. Er wordt zo eerlijk mogelijk gehandeld, maar het besluit van Touch Amsterdam is bindend.
 2. In het geval dat u zich vroegtijdig terugtrekt, wordt geen cursusgeld geretourneerd. Soms wordt deelname aan een latere cursus aangeboden, maar Touch verplicht zich niet hiertoe.
 3. Mocht het zijn dat de docenten tot de conclusie moeten komen dat deelname aan de cursus niet (meer) wenselijk is, dan behouden zij het recht om u van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. De voornaamste redenen hiervoor kunnen zijn: (a) het constateren dat een cursist(e) niet in staat is de stof op te nemen; (b) dat de gezondheid van de cursist(e) niet toereikend is; (c) gedrag van een cursist(e) dat door de docenten als ongewenst wordt geacht. (Deze lijst is niet pers volledig.) In dit geval bepaalt Touch over het mogelijk restitueren van een deel van het betaalde cursusgeld.
 4. In het geval dat diner en overnachting zijn betaald, dan worden die betalingen altijd geretourneerd mits de annulering of vroegtijdige terugtrekking tijdig wordt gemeld. De annuleringsvoorwaarden van de accommodatie zelf zijn dan de bepalende factoren (dus o.a. wat als 'tijdig' geldt).
Werkwijze
 1. Een handeling wordt voorgedaan, waarna cursisten de handelingen op elkaar uitproberen, onder begeleiding van de docent.
 2. Klassieke massage wordt op de blote huid uitgevoerd. Ook hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Dit betekent echter geen verplichting om geheel naakt op de tafel te liggen.
 3. In het geval van cursussen waarbij sessies een week of meer uit elkaar liggen, verplicht elk cursist(e) zich tussen de cursussessies in minstens n keer per week te oefenen. Oefenen wordt effectiever wanneer het met een andere cursist(e) wordt gedaan, maar dit is geen voorwaarde omdat er praktische redenen kunnen zijn die het onmogelijk maken.
Aansprakelijkheid
Hoewel alle zorg wordt besteed aan de veiligheid en gezondheid van de cursisten, neemt Touch Amsterdam geen verantwoordelijkheid hiervoor op zich. Een cursus wordt gevolgd op eigen risico van de cursist(e), ook voor wat betreft het eventueel zoekraken of beschadigingen van zijn/haar eigendommen.


* Ik ga accoord met uw voorwaarden en condities


Verder wil ik graag nog het volgende opmerken/vragen:Onze specialismen zijn:


Individuele massage

Touch Amsterdam fungeert als een 'centrale' die masseurs (m/v) en clinten met elkaar in contact brengt, waarbij Touch voor de kwaliteit van de massage garant staat. Lees meer ...