Welkom bij Touch Natuur

Please scroll down for this text in English

Na 20 jaar trouwe dienst aan de Nederlandse naturistische gemeenschap heeft Touch Natuur een punt gezet achter haar activiteiten en is de stichting opgeheven. Er blijft genoeg werk te doen op dit gebied (het bevorderen van de concepten en praktijken van massage binnen het naturisme en van de principes van het naturisme binnen de massagewereld), maar het is het bestuur niet gelukt om vervangers te vinden (de bestuursleden wilden allemaal 'met pensioen gaan') en het is ook steeds moeilijker geworden om vrijwilligers van geschikt niveau te vinden. (Touch Natuur heeft altijd met professionele, d.w.z. gediplomeerde, masseurs (m/v) gewerkt, maar die willen vaak in hun vrije tijd iets anders gaan doen dan masseren, wat heel begrijpelijk is.)

Enkele masseurs die aan de stichting gebonden waren, masseren om beurten op individuele basis op naturistencamping La Gagère (www.la-gagere.com), waar ze voor de massage tijdens het hoogseizoen zorgen en ook korte workshops bieden (een verkorte versie van de beginnerscursus van Touch, waarover u op deze site meer kunt lezen).

Het bestuur wil iedereen bedanken die de stichting door de jaren heen heeft gesteund. Het waren goede jaren.

Enkele cursussen van Touch Amsterdam worden op clothing-optional basis gegeven, dus u kunt u kiezen om een cursus op naturistische wijze te volgen mits dit van tevoren wordt afgesproken en iedereen ermee eens is.

English

After 20 years' loyal service to the Dutch naturist community, the Touch Natuur foundation has been disbanded. There's still enough work to do in this area (promoting the concept of massage within the world of naturism and the principles of naturism within the world of massage), but no replacement committee members could be found (the members of the standing committee felt the need to retire) and it was also becoming increasingly difficult to find masseurs of the necessary quality who could work on a voluntary basis. Many worked professionally, anyway, and wanted to do something else in their free time.

Several masseurs from Touch Natuur are still taking it in turns to provide the massage service at La Gagère during high season (www.la-gagere.com) and are also giving short workshops there (a much shortened version of the Touch course about which you can read on this website).

The committee of Touch Natuur would like to thank everyone who supported the foundation during its existence. They were good years.

Some of Touch Amsterdam's courses are given on a clothing-optional basis and can therefore be followed on a naturist basis as long as this is arranged in advance so that everyone following the course agrees with this.

Onze specialismen zijn:


Individuele massage

Touch Amsterdam fungeert als een 'centrale' die masseurs (m/v) en cliënten met elkaar in contact brengt, waarbij Touch voor de kwaliteit van de massage garant staat. Lees meer ...

Touch functions as an 'exchange' to bring masseurs and clients in contact with each other. You're most welcome to contact us during your stay in or around Amsterdam.
Read further ...